Stellingname tegen Nashvilleverklaring

Ongetwijfeld heeft u via de media kennis genomen van de Nashvilleverklaring en de commotie daaromtrent.

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 8 januari de thematiek uitgebreid besproken en haar afkeer uitgesproken over deze verklaring en zich er van gedistantieerd.

De verklaring druist geheel in tegen de visie en het ruimhartige beleid dat al jarenlang in de protestantse gemeente Eibergen-Rekken gevoerd wordt.

De gezamenlijke pastores van Berkelland nemen in onderstaand persbericht, geplaatst in Tubantia, duidelijk stelling tegen deze verklaring:

 

Berkellandse pastores eensgezind tegen Nashvilleverklaring

"De voorgangers van de protestantse gemeenten in Berkelland zijn onaangenaam getroffen door de Nashvilleverklaring. Dit omdat zij stellen dat iedereen, ongeacht welke geaardheid of gender, zich volkomen aanvaard mag weten en van harte welkom is in hun kerken.

Ze distantiëren zich daarom uitdrukkelijk en eensgezind van de Nashvilleverklaring, die de afgelopen dagen door ruim 200 predikanten uit de orthodoxe hoek is ondertekend.
Vanuit de diepe overtuiging dat God liefde is en Hij de mens in veelkleurigheid geschapen heeft, wordt in de Berkellandse protestantse gemeenten de liefde gevierd en gezegend".

Vlag
Als symbool van vrede en veelkleurigheid wapperde de regenboogvlag aan De Oude Mattheüs en de Antonius.