God is liefde

‘God is liefde, wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem’.
Deze woorden komen uit de eerste brief van Johannes, Joh. 4:16. In vele variaties kennen we deze verbinding van God is liefde en liefde is God. Een bekend Taizélied verwoordt het zo: ‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est’ (waar barmhartigheid is en liefde, daar is God’. Psalm 133: ‘Wat is het leven goed en mooi als mensen in liefde met elkaar leven. Want daar geeft de Heer geluk en vrede, voor altijd’ (BGT).
Als ik de Bijbel lees, dan zijn deze gedachten de bril waarmee ik de verhalen en woorden lees. Eigenlijk nog voor ik maar één woord uit de Bijbel gelezen heb, bepaalt de gedachte, dat God liefde is, hoe ik de verhalen en teksten uitleg en begrijpen wil.

Lees meer...