God is liefde

‘God is liefde, wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem’.
Deze woorden komen uit de eerste brief van Johannes, Joh. 4:16. In vele variaties kennen we deze verbinding van God is liefde en liefde is God. Een bekend Taizélied verwoordt het zo: ‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est’ (waar barmhartigheid is en liefde, daar is God’. Psalm 133: ‘Wat is het leven goed en mooi als mensen in liefde met elkaar leven. Want daar geeft de Heer geluk en vrede, voor altijd’ (BGT).
Als ik de Bijbel lees, dan zijn deze gedachten de bril waarmee ik de verhalen en woorden lees. Eigenlijk nog voor ik maar één woord uit de Bijbel gelezen heb, bepaalt de gedachte, dat God liefde is, hoe ik de verhalen en teksten uitleg en begrijpen wil.


Ik lees de Bijbel dus behoorlijk gekleurd en vooringenomen. Teksten die gaan over oorlog of over een God, die oproept tot straf, vind ik dus erg lastig te begrijpen. Ik parkeer die verhalen liever. Als Jezus spreekt over mensen die goed zijn en dus eeuwig bij God zullen wonen, maar ook over mensen die slecht zijn en dus eeuwig zullen ‘tandenknarsen’, buig ik om in mijn uitleg als volgt: in elk mens is goed en kwaad; het kwade zal voorbij gaan, maar het goede en de liefde worden in God bewaard voor eeuwig. Want ik geloof niet in een God, die mensen voor eeuwig zal straffen. Nee, ik geloof in de God, die liefde is.
De aanleiding tot bovenstaande woorden is de verklaring van Nashville, die op moment van dit schrijven erg in de actualiteit staat. In deze verklaring wordt homoseksualiteit en transgender-identiteit (de LHBTI) feitelijk als zondig en tegennatuurlijk gesteld. God wil alleen de liefde van een man met een vrouw; dat is de scheppingsorde. Een iets lichtere variant is, dat je wel een andere geaardheid mag hebben, maar niet praktiseren. Volgens de verklaring staat dat allemaal letterlijk in de Bijbel (gelukkig nemen zij de Bijbel ook niet al te letterlijk, want dan zouden er toch velen gedood moeten worden; leest u Leviticus 20:13 maar). Een (in hun ogen) ‘bijbelgetrouwe’ christen schaart zich echter achter deze gedachten; de anderen zijn dus niet-getrouwe christenen – althans zo beweert de groep die zich schaart achter de Nashville-verklaring.
En zo hoor ik dan toch graag bij de groep ‘niet-getrouwe’ christenen! Want ik lees de Bijbel met vooringenomenheid, dat God Liefde is. En voor mij vallen daar vele ‘varianten’ van liefde onder, ook de liefde van de LHBTI-ers. Ik betreur dus de verklaring van Nashville ten zeerste, omdat m.i. vele mensen daarmee onrecht wordt aangedaan, liefde en relaties onmogelijk worden gemaakt. Vanuit mijn grondhouding, dat God liefde is, sta ik voor liefde, die zich op vele manieren uit en gevierd wil worden. In onze gemeentes wordt de liefde gevierd en gezegend, zoals God mensen veelkleurig geschapen heeft.

Ds. Jan Struijk