Bijzondere kerkdiensten

bijzondere diensten 

Zangdienst

Elke 1e zondag van de maand – uitgezonderd juli en augustus - organiseert de werkgroep zangdiensten om 19.00 uur een zangdienst in De Oude Mattheüs.  Er worden liederen uit de volle breedte van het geestelijk lied gezongen: zoals psalmen, gezangen uit oude en nieuwe liedboek, liederen van Johannes de Heer. Een aantal keren per jaar werkt een koor mee. Er wordt een korte passende overdenking uitgesproken.  

Vespers

In De Oude Mattheüs worden regelmatig vespers – of avondgebeden gehouden. Het zijn korte avonddiensten waarin gebruik gemaakt wordt van kunst, poëzie of beelden. Het zijn ingetogen bezinningsmomenten waarin gezongen, gebeden en gemediteerd wordt.     

Diensten voor verschillende doelgroepen

Er zijn speciale diensten voor kinderen en maandelijkse vieringen met verstandelijk beperkten.   

Op gezette tijdens zijn er speciale diensten, ook in oecumenisch verband. Te denken valt aan zangdiensten, Top 2000 dienst, Sint Maartenviering, Corsoviering in Rekken, diensten met gelegenheidskoren of diensten op de boerderij.    

Weten wanneer en waar er gevierd wordt? Kijk op het rooster.

Vervoer naar de kerk nodig?

Neem contact op met Albertine Kokkeler, tel. 477107