Het college van kerkrentmeesters verzorgt de materiële aangelegenheden van de gemeente voor zover deze niet onder de verantwoordelijkheid van de diaconie vallen.

Haar taak is de gemeente goed te laten functioneren in al haar facetten en een zodanig beheer voeren dat het voortbestaan van de gemeente verzekerd is.

De taak omvat de volgende onderdelen:

            a. organisatie

            b. personeel

            c. vastgoed

            d. financiën

Een groot aantal vrijwilligers helpt dit college bij de uitvoering van diverse taken. We noemen: kerkbalans, verjaardagsfonds, postbezorging, onderhoud kerktuin, het schoonhouden van de kerk. enz. 

Oude_Matthes
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Antonius
De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL  Rekken
0545-471217
De Huve-1
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Den_Hof_te_Rekken Den Hof
Lindevoort 14
7157 AL  Rekken
0545-431335