Welke liedjes kun je oefenen?


Een aantal vaste liedjes zal iedere dienst worden gezongen zodat de kinderen dit gaan herkennen en mee kunnen zingen.

Klik op onderstaande afbeelding om te vergroten...

Vaste_Liedjes_Kinderkerk

Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrfijk kome
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vegeven
En leid ons niet in verzoeking
maar velos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
In eeuwigheid.
Amen.

20150215 onze vader

Oude_Matthes
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Antonius
De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL  Rekken
0545-471217
De Huve-1
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Den_Hof_te_Rekken Den Hof
Lindevoort 14
7157 AL  Rekken
0545-431335