Gezocht: ….. Doet U mee, iets voor U .....??

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is een gezellige groep mensen (7), die de uitdagende taak hebben om de financiën en de gebouwen van de kerk te beheren. Hiervoor komen we maandelijks samen om deze beheersactiviteiten uit te voeren, waaronder onderhoud van de gebouwen, opzet van Kerkbalans of om de werkzaamheden van de kosters, schoonmakers of die van de organisten te coördineren.

Door het verhuizen van 1 van de leden en doordat het oudste lid begin 2018 met  ‘CvK-pensioen’ gaat ontstaan nu twee vacatures. 

We weten nu al dat zij dit werk gaan missen!
Maar dit biedt voor u een kans om deze prachtige functies over te nemen. Het zou handig zijn als 1 van de nieuwe kerkrentmeesters bouwtechnische kennis c.q. ervaring heeft. 

Wij vragen van u als toekomstig CVK-lid ca 10 avonden per jaar in dit werk te investeren plus ongeveer 5 avonden extra vrij te houden voor eventuele specifieke taken.
Als u ook nog namens de kerkrentmeesters in de kerkenraad wilt zitten dan heeft u als spin in het kerkelijke werk zelfs een wereldfunctie!
Wat is er mooier om samen met de andere leden beleid te maken op welke wijze we de gebouwen in stand kunnen houden en hoe we onze gemeente financieel gezond kunnen laten zijn, nu maar zeker ook voor de toekomst !
Wilt u meer informatie?    
Bel dan Rie Tiggelaar (473554)
of Pieter Greidanus (06-10065261)
: tiggelaarrie@hotmail.com
: pdgreidanus@kpnmail.nl


         

 

   

Het college van kerkrentmeesters verzorgt de materiële aangelegenheden van de gemeente voor zover deze niet onder de verantwoordelijkheid van de diaconie vallen.

Haar taak is de gemeente goed te laten functioneren in al haar facetten en een zodanig beheer voeren dat het voortbestaan van de gemeente verzekerd is.

De taak omvat de volgende onderdelen:

            a. organisatie

            b. personeel

            c. vastgoed

            d. financiën

Een groot aantal vrijwilligers helpt dit college bij de uitvoering van diverse taken. We noemen: kerkbalans, verjaardagsfonds, postbezorging, onderhoud kerktuin, het schoonhouden van de kerk. enz. 

Mijn kerk

Oude_Matthes
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Antonius
De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL  Rekken
0545-471217
De Huve-1
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Den_Hof_te_Rekken Den Hof
Lindevoort 14
7157 AL  Rekken
0545-431335