Achtergrond.

Sinds de oprichting van de Muur zijn er altijd kerkelijke contacten geweest tussen Nederland en de DDR. In de jaren 80 groeide het aantal contacten tussen plaatselijke kerken. In 1986 werd de contactgroep Dambeck-Beidendorf opgericht. De opdracht die de contactgroep kreeg was met name verankerd in de diaconale taak van onze gemeente, maar het is nooit een geef-contact geweest. Van meet af aan was het contact met onze partnergemeente gelijkwaardig. 


Sinds de val van de Muur in 1989 zijn de betrekkingen tussen Nederlandse en Duitse kerkelijke gemeenten in het gebied van de voormalige DDR veranderd. Er zijn contacten beëindigd omdat bleek dat het contact onderhouden steeds moeilijker werd. Oorzaken: gebrek aan menskracht, moeizame invulling van het contact, ontbrekende inbedding in de kerkelijke roeping en inspiratie.

Ons contact is springlevend!

De relatie tussen de Protestantse gemeente Eibergen-Rekken en Evangelisch-Lutherse kerk in Dambeck-Beidendorf is nog steeds levend(ig). Natuurlijk is de relatie ook veranderd in de afgelopen jaren. Maar steeds bleef het besef dat we samen God's partner zijn op weg naar Zijn koninkrijk. We proberen een weg te zoeken in de uitdagingen van deze tijd waar we beiden mee te maken hebben: het wegvallen van solidariteit door individualisering, de toenemende ontkerkelijking. We signaleren de problemen van deze tijd: hoge werkloosheid, de kwestie van armoede en rijkdom. We buigen ons samen over de vraag welke betekenis de kerk kan hebben in onze samenleving.
Daarnaast hebben we gekozen voor een gezamenlijk contact met de predikant Bela Baktai in Roemenië, die via de Stichting Eutikhus licht verstandelijk gehandicapte (wees)jongeren weer een toekomst probeert te geven. Vanaf 2003 zijn geregeld samen tochten naar Roemenië georganiseerd. Onder andere hebben we gewerkt aan een nieuw onderkomen voor de jongeren.
En ondertussen zijn zeer hechte vriendschappen tussen gemeenteleden ontstaan. Over een weer leeft men mee met familieaangelegenheden. Maar er zijn ook gezamenlijke activiteiten zoals gemeentecontacten bij startweekenden en Gemeindefeste. Maar we organiseren ook bijzondere ontmoetingen zoals voetbalwedstrijden, gezamenlijke fietstocht naar Dambeck, fietstocht rond Mecklenburg, etc. Kortom: we zijn nog lang niet op elkaar uitgekeken! In 2011 bestaan de contacten 25 jaar. Dat gaan we met elkaar vieren.

Januari 2011 Roel Heij.

Oude_Matthes
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Antonius
De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL  Rekken
0545-471217
De Huve-1
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Den_Hof_te_Rekken Den Hof
Lindevoort 14
7157 AL  Rekken
0545-431335