Rondom Pasen

Wat vieren we in de 'stille week'?

Witte Donderdag

Witte Donderdag is een dag waarop het hele verhaal van Jezus ons wordt aangereikt.  Het is de eerste van drie heilige dagen, het feest van Pasen. Vandaag horen we hoe Hij zijn leerlingen voorgaat op de weg naar het einde. Hij openbaart het geheim van de liefde.  Aan tafel geeft Hij zichzelf. En zoals altijd doet Hij dit in taal en teken. Met zijn handen wast hij de voeten, hij doet dat met liefde. Als leider van de leerlingen doet hij het vieste werk. Daarmee gaat hij ons voor in nieuwe verhoudingen. Hij toont ons de liefde van God de Vader. Met zijn handen breekt hij het brood en deelt zichzelf uit, daarmee legt hij zijn bestemming in onze handen. Wij beloven dat we verder gaan en zijn liefde voor ons zullen delen met anderen.  

Goede Vrijdag

De ernst van Witte Donderdag zit nog in ons hart. We weten nu dat we met de uiterste consequenties van onze geloofsweg geconfronteerd worden: kome wat komt, met open handen. Is dat de grenzeloze liefde van God waarover de profeten al eeuwen spreken? Het vraagt ons om te vertrouwen dat God er is, dwars door de realiteit van de god verlatenheid heen. Daarmee doen we het deze dag. Met alle vragen die het ook in ons oproept. Waarom zo? Waarom toch al dat lijden in onze wereld? Leren we er dan niets van? Leren we het dan nooit? Deze avond bidden we voor al diegenen in kerk en wereld die in onze tijd te lijden hebben. Als we oog in oog staan dan zien we die realiteit. We kunnen niet anders dan bidden. Daarom geven we veel ruimte aan de voorbeden.

Paaswake

De paaswake is een wake waarbij het langzaam Pasen wordt. De eerste christenen vierden Pasen met een nachtwake die tot zondagmorgen duurde. Wij doen dit op onze eigen wijze. Dat Gods liefde sterker is dan de dood is een onbegrijpelijk geheim waar mensen al eeuwenlang kracht uit putten. In deze nacht worden wij betrokken bij dit geheim en ontvangen wij ook de kracht van geloof. Zo worden we steeds opnieuw tot getuigen. Christenen zijn wij en dat mogen we vieren. Het is een nacht van waken, bidden, van uitzien naar de morgen en naar het licht van de zon, als verwijzing naar het licht van Christus. We luisteren naar het scheppingsverhaal, we herinneren ons de uittocht uit Egypte, de doop van Jezus en onze eigen doop. Het uitgieten van het water in de doopvont wil het levende, stromende water uitbeelden. Ieder die dat wil kan zich bij het doopvont laten aanraken met dit water.

Pasen

Jezus is opgestaan uit de dood. Daar kun je je niet zo gemakkelijk wat bij voorstellen. Dat konden zelfs de leerlingen van Jezus niet. Zelfs toen ze hem zagen twijfelden ze nog. Het is ook een niet te bevatten wonder, een ongelooflijk verhaal. Toch blijft de kerk van alle eeuwen geloven dat de dood het laatste woord niet heeft. Dat de graftuin, die nu de wereld is, zal veranderen in een paradijstuin. Dat het nieuwe door God beloofde leven zich al aangekondigd heeft in Jezus. Hij geeft ons de kracht om in zijn voetspoor liefde en barmhartigheid te leven. In zijn opstanding heeft de dood ook in ons leven niet langer het laatste woord. We gaan met hem mee op weg naar een nieuwe toekomst. De reis gaat door….  

(teksten o.m. uit ‘Intercity Pasen’ , Raad van Kerken Nederland, 2007)